Gwasanaethau digidol a gwybodaeth mewn llyfrgelloedd

BorrowBox

Fel aelod o'r llyfrgell gallwch gyrchu miloedd o Lyfrau Llafar ac eLyfrau am ddim trwy Borrowbox.

Mae Borrowbox hefyd bellach yn cynnwys detholiad o bapurau newydd digidol. Mae'r papurau newydd ar gael ar y diwrnod cyhoeddi ac yn edrych yn union fel y rhifyn printiedig. Ymhlith y teitlau mae'r Daily Post, Y Cymro, y Daily Mail, yr Independent a'r Guardian.

Yn syml, lawrlwythwch yr ap i'ch ffôn neu dabled, neu ewch i BorrowBox (gwefan allanol) – mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch cerdyn llyfrgell a'ch PIN.

Libby

Mae cannoedd o gylchgronau poblogaidd ar gael rwan i'w lawrlwytho a'u darllen ar unrhyw ddyfais 24/7. Bydd defnyddwyr gyda cherdyn llyfrgell yn gallu darllen cylchgronau digidol ar Libby, yr ap darllen gan Overdrive. Ymhlith y prif deitlau cewch Cara, Lingo Newydd, Comic Mellten, a llawer mwy.

I ddechrau mwynhau cylchgronau digidol, lawrlwythwch Libby neu ewch i denbighshireuk.overdrive.com (gwefan allanol).

Find My Past

Gallwch gael mynediad am ddim i Find My Past (gwefan allanol) yn eich llyfrgell leol. Mae hyn yn cynnwys cyfrifiad 1921. Find My Past yw'r lle perffaith i dyfu eich coeden deulu a datgloi straeon sy'n diffinio'ch gorffennol, yn siapio'ch presennol ac yn ysbrydoli'ch dyfodol. Sylwch mai dim ond nifer cyfyngedig o sesiynau y gallwn eu cynnig ar unrhyw un adeg.

Ancestry

Gallwch ddefnyddio Ancestry (gwefan allanol) yn rhad ac am ddim yn eich llyfrgell leol. Mae’n caniatáu i chi ddatblygu eich coeden deulu yn sydyn ac yn hawdd ac ymchwilio hanes eich teulu.

Theory Test Pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad realistig ar-lein o brawf theori gyrru'r Deyrnas Unedig. Mae'n cynnwys cwestiynau swyddogol, deunydd fideo ar ganfod perygl a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Gallwch ddefnyddio Theory Test Pro yn rhad ac am ddim fel aelod o’r llyfrgell.

Cliciwch yma i ddefnyddio Theory Test Pro (gwefan allanol) 

Mynediad at Ymchwil

Mae Mynediad i Ymchwil (gwefan allanol) yn rhoi mynediad am ddim i dros 15 miliwn o erthyglau academaidd yn eich llyfrgell leol. Gall myfyrwyr ac ymchwilwyr annibynnol nawr gael mynediad at lawer o bapurau academaidd gorau’r byd gan gyhoeddwyr blaenllaw sydd wedi rhyddhau cynnwys eu cyfnodolion am ddim.