Marine Lake: Clybiau a sefydliadau

Mae pob un o'r clybiau hyn yn gweithredu o'r Llyn Morwrol:

  • Clwb Sgio Dwr Ocean Beach
  • Rheilffordd fach y Rhyl
  • Rhyl Sea Cadets
  • Clwb Hwylio y Rhyl

Trwydded

Os oes ar eich clwb eisiau defnyddio’r Llyn Morol, yna bydd arnoch chi angen trwydded. Gall glybiau wneud cais am drwydded drwy lenwi a dychwelyd ffurflen gais.

Ffurflen gais: Trwydded Hyfforddiant Clwb Marine Lake (PDF, 660KB)

Costau

Mae'n rhaid i glybiau dalu ffi flynyddol am gael defnyddio'r Llyn Morol yn dibynnu ar nifer y cychod neu gyfarpar.

Ffioedd Marine Lake

Sut i archebu

Os hoffech chi defnyddio Marine Lake am clwb ffoniwch 01824 708400 neu e-bostio rhyl.harbour@denbighshire.gov.uk