Marine Lake: Cwsmeriaid

Oes gennych chi eich cwch neu'ch cyfarpar eich hun? Efallai bod gennych chi gwch hwylio, canŵ, caiac, bwrdd padlo ar eich traed neu efallai bod gennych chi gwch pŵer ac wedi ymuno â chlwb sgïo dŵr?

Os felly, mae'n siŵr y bydd arnoch chi eisiau mynd ar y dŵr a pha le gwell i ymarfer na'r Llyn Morol.

Os oes arnoch chi eisiau defnyddio'r Llyn Morol, bydd arnoch chi angen trwydded, gallwch lenwi a dychwelyd ffurflen gais ar gyfer un o'r trwyddedau canlynol:

Trwydded Dydd

Mae'r drwydded hon ar gyfer defnyddio cwch ar y Llyn Morol yn ystod sesiwn wedi ei hamserlennu. Mae'r drwydded yn para diwrnod cyfan.

Trwydded Tymhorol

Trwydded i fynd â chwch ar y Llyn Morol yn ystod sesiwn wedi ei hamserlennu.

  • Trwydded Haf (Ebrill - Hydref)
  • Trwydded Gaeaf (Tachwedd - Ionawr)

Trwydded Flynyddol (Dim cychod pŵer)

Mae trwyddedau blynyddol i ddefnyddio cychod (dim cychod pŵer) ar y Llyn Morol yn ystod sesiynau wedi eu hamserlennu, yn yr haf ac yn y gaeaf.

Costau

Ffioedd Marine Lake

Ffurflen gais

Ffurflen gais: trwydded Marine Lake 2020 i 2021 (PDF, 497KB)

Profion cychod

Os ydych am brofi llyngyr y môr mewn llestr, heb ei lansio i'r môr, yna gallwch archebu sesiwn 30 munud (lansio ac adfer 15 munud, 15 munud o amser dŵr).

Sut i archebu

Os hoffech chi drefnu digwyddiad ffoniwch 01824 708400 neu e-bostio rhyl.harbour@denbighshire.gov.uk.

Rheolau

Mae rheolau gwahanol yn dibynnu ar ba fach o gyfarpar sydd gennych chi.

Fodd bynnag, bydd yn rhai di bawb gael:

  • Yswiriant
  • Siaced achub neu gymorth hynofedd
  • Trwydded

Sgïo dŵr a thonfyrddio

Gall perchnogion cychod pŵer ddefnyddio’r Llyn Morol cyn belled â'u bod yn dod yn aelodau o Glwb Sgïo Dŵr Ocean Beach.

Drwy ddod yn aelodau o'r clybiau hyn byddwch yn derbyn cyflwyniad i'r llyn ac felly byddwn ni'n gwybod eich bod yn gymwys ac yn gyfarwydd â'r Llyn Morol.

Unwaith y bydd gennych chi brawf aelodaeth, bydd arnoch chi angen talu a chyflwyno tystysgrif atebolrwydd cyhoeddus ddilys er mwyn i chi dderbyn eich trwydded, sticer cwch a’ch allwedd slipffordd.

Gwaherddir defnyddio Badau Dŵr Personol ('Jet Skis') ar y Llyn Morol. Fe roddir copi o weithdrefnau gweithredu'r Llyn Morol efo'ch trwydded, ac mae'n rhaid glynu at y rhain bob amser.

Hwylio Di-bŵer

Mae croeso i berchnogion Canŵod, Caiacau, Bordau Hwylfyrddio a Chychod Hwylio hefyd ddefnyddio'r Llyn Morol.

Fel gyda badau pŵer, mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif yswiriant ddilys ac mae’n rhaid talu cyn y rhoddir trwydded a sticer cwch.

Nid fydd yna unrhyw sgïo na gweithgaredd pŵer, dim ond hwylio / di-bŵer o fis Hydref i fis Mawrth. Mae hynny drwy drafodaeth â Fforwm Defnyddwyr y Llyn Morol, gan nad ydyn ni am darfu ar fywyd gwyllt sy'n defnyddio'r ynys yn ystod y misoedd hyn.