Dementia: hyfforddiant ac ymwybyddiaeth

Mae sesiynau hyfforddi ac ymwybyddiaeth ar gael o amrywiaeth o ffynonellau:

Mae adnoddau da ar gael yma hefyd:

Cymdeithas Alzheimer: defnyddio technoleg i helpu gyda bywyd bob dydd (PDF, 1.24MB) (gwefan allanol)