Atgyfeiriad i’r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau

    Dim ond os ydych chi’n weithiwr proffesiynol sy’n helpu teuluoedd ac wedi cael caniatâd rhiant neu berson â chyfrifoldeb rhiant y gallwch chi wneud atgyfeiriad i LIFT.

    Llenwch y ffurflen hon gyda rhiant/gofalwr y person ifanc rydych chi’n ei atgyfeirio.

  • Ydych chi’n weithiwr proffesiynol sy’n helpu teuluoedd?