Cysylltu â ni: Un Pwynt Mynediad (UPM)

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Ffôn

0300 4561000

Argyfwng y tu allan i oriau

Gwasanaethau cymdeithasol: 0345 053 3116

Pob gwasanaeth arall: 0300 123 30 68

Sylwch y gall galwadau gael eu recordio at ddibenion hyfforddiant ac ansawdd.

Arlein

* = wybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.