Cymorth i ofalwyr gan sefydliadau eraill

Cymorth gan sefydliadau eraill i ofalwyr yn Sir Ddinbych.

Services and information

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (gwefan allanol)

Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru yw un o’r darparwyr mwyaf o wasanaethau gofal yng Nghymru, a’u bod yw cefnogi gofalwyr di-dâl ledled Gogledd Orllewin Cymru.

Ymddiriedolaeth Gofalwyr (gwefan allanol)

Mae gofalwyr yn gweithio i wella a chefnogi gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw gyda heriau gofalu.

Gwasanaeth Gofal Croesffyrdd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru (gwefan allanol)

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru a Gwasanaethau Gofal Croesffyrdd yn darparu cefnogaeth emosiynol ac ymarferol ar gyfer gofalwyr di-dâl a’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt ledled Gogledd Cymru.

Adferiad (gwefan allanol)

Hafal yw prif elusen Cymru gyda’r nod o wella bywydau pobl sy’n byw gyda salwch meddwl neu anabledd corfforol a’u gofalwyr.

Canolfan Therapi Niwro (gwefan allanol)

Elusen sy’n darparu cefnogaeth i bobl gyda chyflyrau niwrolegol tymor hir a’u gofalwyr yw’r Ganolfan Therapi Niwro.

Age UK: Maent yn darparu cymorth i ofalwyr sy’n edrych ar ôl rhywun agos atynt (gwefan allanol)

Dewch o hyd i gymorth emosiynol, ymarferol ac ariannol sydd ar gael i ofalwyr.

Cyngor ar Bopeth Ymddiriedolaeth Gofalwyr (gwefan allanol)

Gallwch gael cymorth a chefnogaeth os ydych chi’n gyfrifol am ofalu am rhywun sy’n anabl, sy’n mynd yn hen, neu sydd wedi mynd yn sâl.

Gofalwn Cymru (gwefan allanol)

Mae Gyrfa Cymru eisiau cymdeithas sy’n parchu, gwerthfawrogi ac yn cefnogi gofalwyr.

Dementia: Cefnogaeth

Ble i ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth i bobl sy’n byw â dementia.