Gofalwyr

Os ydych chi’n gofalu am rywun, fe allwn ni eich cefnogi gyda’ch dyletswyddau.

Services and information

Asesiad o anghenion gofalwr

Gwybodaeth am Asesiad o anghenion gofalwr.

Gofalwyr sy’n Oedolion

Yr wybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr sy’n oedolion.

Cerdyn argyfwng gofalwyr

Mwy o wybodaeth am Gardiau Argyfwng Gofalwyr a sut i dderbyn un.

Gofalwyr ifanc

Os ydych chi dan 18 oed ac yn gofalu am rywun, fe allwn ni eich helpu chi.

Siarter Gofalwyr

Mae ein Siarter Gofalwyr yn annog sefydliadau i gynnig cymorth a dealltwriaeth i ofalwyr yn ein cymuned.

Gofal ysbaid a seibiannau byr i ofalwyr

Gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael i alluogi gofalwyr i gael seibiant am ychydig oriau bob wythnos, ychydig ddiwrnodau bob mis, neu’n hirach hyd yn oed.

Cymorth a chyngor

Cymorth a chyngor wrth ofalu neu gefnogi rhywun.