Pwyntiau Siarad

Dim ond yn llyfrgell Prestatyn y mae Pwyntiau Siarad ar gael ar hyn o bryd, bob dydd Gwener rhwng 9:30am a 1pm. Bydd Pwyntiau Siarad yn parhau mewn lleoliadau eraill yn fuan.

Mae Pwyntiau Siarad yn ffordd wahanol i bobl ddarganfod pa gymorth sydd ar gael yn eu cymuned i gefnogi eu hiechyd a’u lles.

Mae Pwyntiau Siarad hefyd yn darparu cyfle i bobl egluro beth maent yn teimlo sydd ar goll yn eu cymuned leol a allai wneud gwahaniaeth i’w hiechyd a’u lles; neu gymryd rhan a rhannu eu gwybodaeth, sgiliau, profiadau a’u hamser i wella lles pobl eraill yn y gymuned.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn eich Pwynt Siarad lleol, trafodwch gyda’ch Llywiwr Cymunedol a fydd yno bob dydd Gwener.

Os oes arnoch chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod angen cymorth gyda bywyd bob dydd, dewch draw neu ffoniwch Un Pwynt Cyswllt ar 0300 456 1000 i drefnu apwyntiad.

Gallwch gysylltu â Un Pwynt Mynediad am gymorth neu gyngor drwy:

  • Ffonio 0300 4561000 rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 10am a 4pm ar benwythnosau a Gwyliau Banc (ac eithrio Dydd Nadolig a Sul y Pasg). Os oes angen i chi siarad â gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd mewn argyfwng tu allan i'r oriau hyn, gallwch ffonio 0345 053 3116 (mae galwadau i’r rhif hwn yn costio 2 geiniog y funud a thâl defnyddio eich cwmni ffôn)
  • Cysylltu â Un Pwynt Mynediad ar-lein