Dod o hyd i safle bws neu orsaf fysiau

Defnyddiwch wefan Traveline Cymru i ddod o hyd i’ch arhosfa fysiau agosaf (gwefan allanol)

Gorsaf Fysiau Y Rhyl

Stryd Cinmel,
Y Rhyl,
LL18 1AL

Gorsaf Fysiau Prestatyn

Ffordd Penisardre,
Prestatyn,
LL19 7SE

Gwefannau cysylltiedig

Tudalennau cysylltiedig

Gwneud cais am bas bws

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.