Cludiant cyhoeddus

Popeth y mae arnoch chi angen ei wybod am deithio yn Sir Ddinbych, o fysiau a threnau i gludiant ysgol.

Services and information

1bws

1bws. Un tocyn. Un rhwydwaith. 100oedd o bosibiliadau.

Cynllunio'ch taith (gwefan allanol)

Defnyddiwch wefan Traveline Cymru i gynllunio'ch taith.

Amserlenni bws

Dod o hyd i wybodaeth am amseroedd bysiau.

Dod o hyd i safle bws neu orsaf fysiau

Gwybodaeth am safleoedd bysiau a gorsafoedd bysiau yn Sir Ddinbych.

Gwneud cais am bas bws

Beth sydd ei angen arnoch chi a sut i wneud cais am bas bws.

Fy ngherdyn teithio (gwefan allanol)

Teithiau rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bobl ifanc 16 - 21 oed ar draws Cymru.

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg

Gwybodaeth am gludiant am ddim i ysgolion a cholegau.

Cwynion am gludiant cyhoeddus

Cwynion am gludiant cyhoeddus.

Rhoi gwybod am broblem gyda’r gwasanaeth bws

Rhoi gwybod am broblem gyda’r gwasanaeth bws.