Gweithdy Gyrwyr Hŷn

Mae hwn yn weithdy Zoom ar-lein i bobl 65 oed neu hŷn i fagu hyder wrth yrru.

Gweithdy Gyrwyr Hŷn

Bydd y gweithdy ar-lein hwn yn rhoi’r cyfle i chi holi cwestiynau i ‘Hyfforddwr Gyrru Uwch profiadol’ a gadael gyda chynghorion defnyddiol er mwyn parhau i yrru am hirach.

Dyddiadau ac amseroedd

I'w gadarnhau.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae hwn yn ddigwyddiad i bobl dros 65 oed

Yn lle?

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei gynnal ar-lein ar Zoom, felly gallwch fod yn gyfforddus yn eich cartref.

Er mwyn defnyddio Zoom ,bydd arnoch angen:

  • Gliniadur, cyfrifiadur bwrdd gwaith, ffôn clyfar neu ddyfais llechen
  • Cysylltiad â’r rhyngrwyd
  • Seinydd, meicroffon, gwe-gamera naill ai’n fewnol neu wedi ei lynu wrth eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol

Rhagor o wybodaeth

Mae Zoom yn wasanaeth fideo gynadledda drwy gwmwl y gallwch chi ei ddefnyddio i gwrdd ag eraill dros y we.

Gwybod mwy am zoom (gwefan allanol)