Diogelwch ffyrdd

Gwybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd yn Sir Ddinbych.

Services and information

Gweithdy Gyrwyr Hŷn

Dysgwch am y weithdy Zoom ar-lein i bobl 65 oed neu hŷn i fagu hyder wrth yrru.

Terfynau cyflymder

Mae terfynau cyflymder cenedlaethol yn berthnasol i'r rhan fwyaf o'r ffyrdd yn Sir Ddinbych.

Adnoddau dysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd (gwefan allanol)

Adnoddau addysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd i blant.

Pass Plus Cymru (gwefan allanol)

Mae Pass Plus Cymru yn gwrs o wersi ar gyfer gyrwyr newydd rhwng 17-25 oed.

Kerbcraft

Mae Kerbcraft yn gynllun sy'n dysgu plant 5-7 oed sut i fod yn fwy diogel ar y ffyrdd.

Parcio, ffyrdd a theithio: Adroddiad ar fater

Tyllau ar y ffordd, golau stryd diffygiol a mwy.