Diogelwch ffyrdd

Gwybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd yn Sir Ddinbych. 

Services and information

Terfynau cyflymder 20mya

Ym mis Medi 2023 daw trefn newydd i rym lle gosodir terfyn cyflymder 20mya yn awtomatig ar bob ffordd yn ninasoedd, trefi a phentrefi Cymru sydd â goleuadau stryd.

Rhoi gwybod am faterion diogelwch traffig ffordd

Rhoi gwybod am faterion diogelwch traffig ffordd.

Terfynau cyflymder

Mae terfynau cyflymder cenedlaethol yn berthnasol i'r rhan fwyaf o'r ffyrdd yn Sir Ddinbych.

Adnoddau dysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd (gwefan allanol)

Adnoddau addysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd i blant.

Pass Plus Cymru (gwefan allanol)

Mae Pass Plus Cymru yn gwrs o wersi ar gyfer gyrwyr newydd rhwng 17 i 25 oed.

Kerbcraft

Mae Kerbcraft yn gynllun sy'n dysgu plant 5 i 7 oed sut i fod yn fwy diogel ar y ffyrdd.

Parcio, ffyrdd a theithio: Adroddiad ar fater

Tyllau ar y ffordd, golau stryd diffygiol a mwy.