Maes Llantysilio

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Maes Llantysilio
LL20 8BT

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad hir.

I gael mynediad i ran Rhaeadr y Bedol o Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte a chefn gwlad ehangach.

25 lle parcio.

Oriau agor

7am i 7pm.

Ni chaniateir parcio / gwersylla dros nos.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am i 5pm.

Hyd at 2 awr: £1.00
Trwy'r dydd: £3.00

Parcio am ddim i aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n arddangos cerdyn / sticer aelodaeth dilys yn amlwg yn ffenestr y car.

Trwyddedau parcio

Mae Trwyddedau Blynyddol (£30.00) ar gael o Barc Gwledig Loggerheads (01824 712757).

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.