Meysydd parcio'r cyngor

Mae ein menter ‘Am Ddim ar ôl 3’ yn annog mwy o bobl i ddefnyddio eu stryd fawr leol i siopa ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Gallwch barcio am ddim yn rhai o’n meysydd parcio ar ôl 3pm o 20 Tachwedd tan 31 Rhagfyr 2022.

Mwy gwybodaeth am barcio am ddim ar ôl 3pm.