Maes parcio Moel Famau - Penbarras

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Maes parcio Moel Famau: cyfarwyddiadau pwysig ar gyfer llyw lloeren

Chwiliwch ‘Maes Parcio Moel Famau’ nid ‘Moel Famau’. Y côd post cywir yw CH7 5SH.

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad hir.

  • Mynediad i Barc Gwledig Moel Famau a'r Tŵr Jiwbilî
  • Mynediad ar gyfer Moel Fenlli
  • Ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

90 lle parcio.

Oriau agor

Gaeaf: 8am i 6pm
Haf: 8am i 9pm

Ni chaniateir parcio / gwersylla dros nos.

Taliadau

Trwy'r dydd: £1.50

Trwyddedau parcio

Mae Trwyddedau Blynyddol (£30.00) ar gael o Barc Gwledig Loggerheads (01824 712757).

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.