Parc Gwledig Loggerheads

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Loggerheads
Ffordd Rhuthun
Sir Ddinbych
CH7 5LH

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad hir.

Maes parcio arhosiad byr gyda mynediad i Barc Gwledig Loggerheads a Dyffryn Alun.

90 lle parcio.

Oriau agor

Gaeaf: 8am i 6pm
Haf: 8am i 9pm

Ni chaniateir parcio / gwersylla dros nos.

Taliadau

2 awr: £1.00
4 awr: £2.00
Trwy'r dydd: £5.00

Trwyddedau parcio

Mae Trwyddedau Meysydd Parcio ar gael trwy Cyfoeth Naturiol Cymru. Ffoniwch Barc Gwledig Loggerheads i gael rhagor o fanylion ar 01824 712757.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.