Y Rhyl: maes parcio canolog


Lleoliad a nifer o fannau parcio

Y Rhyl
LL18 1HD

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio tanddaear.

469 lle parcio, 18 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Haf (1 Ebrill to i Medi): 7am i 9pm

Gaeaf (1 Hydref i 31 Mawrth): 7am i 7pm

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o Dydd Llun i Dydd Sul yn ystod 8am i 5pm. Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma, ond bydd rhaid iddynt dalu.

Mawrth i Hydref

1 awr: £1.00
4 awr: £3.00
Trwy'r dydd: £4.50

Tachwedd i Chwefror

1 awr: £0.50
4 awr: £1.00
Trwy'r dydd: £2.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804281

Mae’r maes parcio ar gau dros nos.

Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn y maes parcio hwn ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security (gwefan allanol) ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.