Y Rhyl: maes parcio canolog

Llai o lefydd parcio

Mae’r maes parcio hwn ar agor, ond oherwydd gwaith amddiffyn rhag llifogydd, nid oes modd defnyddio tua 40 gofod parcio. Nid oes disgwyl i’r maes parcio fod yn ôl ar agor yn llawn tan 2025.

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Y Rhyl
LL18 1HD

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio tanddaear.

469 lle parcio, 18 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Mis Mawrth tan fis Hydref: 7am i 9pm

Mis Tachwedd tan fis Chwefror: 7am i 7pm

Taliadau

Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma, ond bydd rhaid iddynt dalu.

Mawrth i Hydref

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 9pm.

  • 1 awr: £1.50
  • 4 awr: £4.00
  • Trwy'd dydd: £5.00

Tachwedd i Chwefror

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 7pm.

  • 1 awr: £1.00
  • 4 awr: £1.50
  • Trwy'd dydd: £3.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804281

Mae’r maes parcio ar gau dros nos.

Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn y maes parcio hwn ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security (gwefan allanol) ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.