Y Rhyl: maes parcio Heol y Frenhines

Mae'r maes parcio hwn ar gau dros dro a disgwylir iddo fod ar gau drwy gydol gwaith dymchwel Marchnad y Frenhines a gwaith tynnu asbestos tan haf 2021.

Bydd parcio am ddim rhwng 8am a 10.30am ym Maes Parcio Neuadd y Dref yn ystod y cyfnod hwn.

Heol Y Frenhines
Y Rhyl
LL18 1SD

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.