Llyfrgell y Rhyl (lle parcio ar gyfer yr anabl)

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Llyfrgell y Rhyl
Stryd yr Eglwys
Y Rhyl
LL18 3AH

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad byr.

14 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Mae’n rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu, ond byddant yn cael awr o barcio’n ychwanegol at yr amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos. Gofalwch eich bod yn defnyddio'r peiriant talu ac arddangos ger y Llyfrgell (nid yw hyn yn gofyn am nodi manylion y cerbyd) ac nid y peiriant ym maes parcio Neuadd y Morfa sydd gerllaw.

Mae maes parcio Neuadd y Morfa gerllaw yn faes parcio preifat sy’n cael ei orfodi trwy ddefnyddio camerâu Adnabod Rhifau Cerbydau Yn Awtomatig (ANPR). Mae maes parcio Neuadd y Morfa a maes parcio’r Llyfrgell yn ddau faes parcio cwbl ar wahân ac mae’n bwysig eich bod yn defnyddio’r peiriant talu cywir ar gyfer y maes parcio yr ydych yn ei ddefnyddio.

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 11pm.

  • 30 munud: £0.80
  • 1 awr: £1.50
  • 3 awr: £3.00
  • Trwy'r dydd: £8.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804283

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.