Y Rhyl: maes parcio Neuadd y Dref

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Maes parcio Neuadd y Dref
Water Street
Y Rhyl
LL18 1SW

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad byr.

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 10.30am i 5pm.

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

30 munud: £0.30
1 awr: £1.00
3 awr: £2.00
Trwy'r dydd: £7.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804289

Trwyddedau parcio

Ni allwch ddefnyddio trwyddedau i barcio yn y maes parcio hwn.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.