Y Rhyl: parcio i fysiau

Lleoliad a nifer o fannau parcio

East Parade
Y Rhyl
LL18 3SG

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Mae 6 lle i fysiau wedi eu lleoli ar East Parade/Marine Drive ger Theatr y Pafiliwn. Mae parcio yn y mannau hyn am ddim i fysiau.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.