Y Rhyl: Promenâd, parcio ar rodfa'r Gorllewin / Dwyrain

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Promenâd
Rhodfa'r Gorllewin / Dwyrain
Y Rhyl
LL18

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Parcio ar y stryd.

Oriau agor

Gallwch barcio yma 24 awr y dydd.

Taliadau

Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma am ddim.

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 11pm.

Mawrth i Hydref

  • 1 awr: £1.50
  • 4 awr: £4.00
  • Trwy'd dydd: £5.00

Tachwedd i Chwefror

  • 1 awr: £1.00
  • 4 awr: £1.50
  • Trwy'd dydd: £3.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804291

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.