Cau ysgolion mewn argyfwng

Rhoir manylion am unrhyw ysgolion wedi cau oherwydd argyfwng megis tywydd difrifol, tân neu lifogydd isod.

Dewiswch un o'r categorïau i weld mwy o wybodaeth am ba ysgolion sydd ar gau.

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw ysgolion ar gau ar hyn o bryd.