Map: Y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig

Mae'r map isod yn dangos dyraniadau yn y CDLl. Chwiliwch yn ôl cyfeiriad neu glicio ar ardal i gael gwybod mwy.