Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Services and information

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Gwybodaeth ar y Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Canllawiau Cynllunio Atodol

Canllawiau Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd a drafft, Briffiau Datblygu Safle a Nodiadau Canllaw Datblygwr.

Tystiolaeth, monitro a gwybodaeth

Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl, Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai a mwy.

Y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig

Dogfen a mapiau’r CDLl mabwysiedig.

Ymgynghoriadau cyfredol

Ymgynghoriadau cyfredol y Cynllun Datblygu Lleol.