Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd

Dysgwch am beth sy’n digwydd â’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Services and information

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Gwybodaeth ar y Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Canllawiau Cynllunio Atodol

Canllawiau Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd a drafft, Briffiau Datblygu Safle a Nodiadau Canllaw Datblygwr.

Tystiolaeth, monitro a gwybodaeth

Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl, Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai a mwy.