Adrodd am waith adeiladu anawdurdodedig

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = gwybodaeth ofynnol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Mae angen eich manylion cyswllt arnom rhag ofn y bydd angen rhagor o wybodaeth ynghylch eich adroddiad, ond efallai na fyddwn yn gallu eich cynghori ar ganlyniad y perygl a adroddwyd.

 • Eich manylion
  Rhowch wybod i ni am eich manylion.
 • Eich cyfeiriad

  Please provide your address below.

  Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

  Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.