Cofrestru enw stryd neu enw neu rhif eiddo arlein

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = wybodaeth ofynnol.

  • Cyn i chi wneud cais i enwi a rhifo stryd

    Darllenwch ein polisi enwi a rhifo stryd os gwelwch yn dda.

    Polisi enwi a rhifo strydoedd (PDF, 3.67MB).

    Dim ond perchennog yr eiddo (Rhydd-Ddeiliad) sy’n gallu gwneud cais i newid/cofrestru cyfeiriad.

    Cliciwch nesaf i wneud cais i enwi a rhifo stryd.