Cofrestru enw stryd neu enw neu rhif eiddo arlein

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = gwybodaeth ofynnol.

 • Cyn i chi wneud cais i enwi a rhifo stryd

  Cwblhau cais enwi a rhifo strydoedd:

  • Darllenwch ein polisi enwi a rhifo strydoedd ar y dudalen we 'Cofrestru enw stryd neu enw neu rif eiddo
  • Mae’n rhaid i chi nodi cyfeirnod cynllunio am gais ar gyfer:
   • Eiddo newydd, trawsnewidiad neu ddatblygiad mewnlenwi (nid oes angen stryd newydd)
   • Datblygiad newydd sy’n cynnwys stryd(oedd) newydd
  • Mae’n ddefnyddiol os ydych yn gallu darparu cynllun neu fap o safle eich datblygiad ar gyfer cais am:
   • Eiddo newydd, trawsnewidiad neu ddatblygiad mewnlenwi (nid oes angen stryd newydd)
   • Datblygiad newydd sy’n cynnwys stryd(oedd) newydd
  • Dim ond perchennog yr eiddo (Rhydd-ddeiliad) all wneud cais am newid/cofrestru cyfeiriad.

 • Ai chi yw perchennog/rhydd-ddeiliad yr eiddo yr ydych yn awyddus i'w newid neu gofrestru?