Cofrestru enw stryd neu enw neu rhif eiddo arlein

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = wybodaeth ofynnol.

  • Cyn i chi wneud cais i enwi a rhifo stryd

    Darllenwch ein polisi enwi a rhifo stryd os gwelwch yn dda.

    Polisi enwi a rhifo strydoedd (PDF, 3.67MB).

    Dim ond perchennog yr eiddo (Rhydd-Ddeiliad) sy’n gallu gwneud cais i newid/cofrestru cyfeiriad.

    Cliciwch nesaf i wneud cais i enwi a rhifo stryd.