Gwneud cais am Orchymyn Diogelu Coed

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = gwybodaeth ofynnol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Cyn i chi wneud cais am Gorchymyn Cadw Coed (GCC) gofynnwn i chi wirio os ydi’r goeden, neu grŵp o goed wedi’u diogelu drwy GCC presennol neu ardal gadwraeth. Gallwch wirio’r mapiau canlynol i weld os oes gan goeden GCC yn barod, neu os ydi’r goeden mewn ardal gadwraeth

  Wrth ofyn am GCC newydd, byddwch angen rhoi eich:

  • eich manylion (ni fydd ceisiadau dienw yn cael eu hasesu)
  • lleoliad y goeden neu goed
  • y rhesymau pam eich bod yn ystyried y goeden neu goed i fod yn bwysig

  Mae hefyd yn ddefnyddiol os gallwch ddarparu:

  • cynllun gyda lleoliad y goeden neu goed
  • ffotograff o’r goeden neu goed
  • manylion perchennog y goeden
  • rhywogaeth y goeden/coed

 • Ydych chi wedi gwirio ein GCC neu fapiau o ardaloedd cadwraeth i weld os oes yna GCC eisoes yn ei le, neu os yw coeden, neu grŵp o goed yn sefyll mewn ardal gadwraeth?