Gwaith dymchwel

Os ydych chi’n bwriadu dymchwel adeilad neu ran o adeilad sy’n 50m2 neu fwy, yna mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni. 

Pryd ddylwn i roi gwybod i chi?

Mae arnoch chi angen rhoi gwybod i ni o leiaf chwe wythnos cyn y gwaith dymchwel. 

Sut ydw i’n rhoi gwybod i chi?

Gallwch roi gwybod i ni drwy lenwi hysbysiad dymchwel.

Rhybydd dymchwel adeilad (PDF, 133KB)

Mwy gwybodaeth

Mwy o wybodaeth am waith dymchwel (gwefan allanol)