Dogfennau canllaw ysgolion

Mae dogfennau canllaw yn amlinellu'r hyn y mae’n rhaid i ysgolion ac awdurdodau lleol ei wneud i gydymffurfio â’r gyfraith. Dylech ddilyn y canllawiau oni bai bod rheswm da dros beidio â gwneud hynny.

Dogfennau Statudol