Dogfennau canllaw ysgolion

Mae dogfennau canllaw yn amlinellu'r hyn y mae’n rhaid i ysgolion ac awdurdodau lleol ei wneud i gydymffurfio â’r gyfraith. Dylech ddilyn y canllawiau oni bai bod rheswm da dros beidio â gwneud hynny.

Dogfennau Statudol 

  • Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni (gwefan allanol)
  • Asesu a gosod targedau (ddim ar gael dros dro)
  • Canllaw i Lywodraethwyr ar Rol y Clerc (ddim ar gael dros dro)
  • Canllawiau ar Grant Llywodraeth Cynulliad Cymru i Drosglwyddo rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3 (ddim ar gael dros dro)
  • Cofrestr o fuddiannau busnes (ddim ar gael dros dro)
  • Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth (ddim ar gael dros dro)
  • Cynlluniau datblygu ysgolion (ddim ar gael dros dro)
  • Rheoliadau sy'n llywodraethu'r strategaeth rheoli gwybodaeth (ddim ar gael dros dro)