Gwybodaeth i weithwyr ysgol

Gwybodaeth i weithwyr ysgol Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Adnoddau Dynol

Gwybodaeth adnoddau dynol ar gyfer ysgolion.

Digwyddiadau tyngedfennol

Cyngor i benaethiaid a rheolwyr atebol wrth ddelio gyda digwyddiad tyngedfennol.

Rheoli Cronfeydd Ysgol

Cronfeydd ar wahân i'r rheiny a geir gan yr Awdurdod Lleol ac yn bodoli er budd y plant mewn ysgol.

Recriwtio a dethol

Gwybodaeth am recriwtio a dethol.

Dogfennau canllaw ysgolion

Mae dogfennau canllaw yn amlinellu'r hyn y mae’n rhaid i ysgolion ac awdurdodau lleol ei wneud i gydymffurfio â’r gyfraith.

Lles mewn ysgolion

Gwybodaeth am lles mewn ysgolion.

Polisïau Ysgolion ac Addysg

Ein polisïau Ysgolion ac Addysg.