Ymholiad am wirfoddoli - Ar Ymyl Gofal

Diolch i chi am ddangos diddordeb mewn bod yn wirfoddolwr ar gyfer gwasanaeth Ar Ymyl Gofal Cyngor Sir Ddinbych.

Mae'r tîm yn bwriadu recriwtio gwirfoddolwyr gyda'r gobaith o wella iechyd meddwl a lles unigolion sy'n byw yn yr ardal.

Os ydych chi'n meddwl y gallech fod yn addas ar gyfer gwirfoddoli gydag Ar Ymyl Gofal, byddem wrth ein bodd yn cael gwybod ychydig mwy amdanoch chi, eich diddordebau, sgiliau ac argaeledd. Pan fyddwn wedi cael eich ymholiad, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y cyfleoedd diweddaraf i wirfoddoli.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Sut fyddech chi’n dymuno i ni gysylltu â chi?
  • Sut glywsoch chi amdanom ni?