Gwirfoddoli

Cyfleodd i wirfoddoli a sut i wneud cais.

Services and information

Beth ydi gwirfoddoli?

Gwybodaeth am wirfoddoli.

Cofrestrwch eich diddordeb mewn bod yn wirfoddolwr

Rydym o hyd yn awyddus i groesawu gwirfoddolwyr newydd i Gyngor Sir Ddinbych.

Llawlyfr a Chod Ymddygiad i Wirfoddolwyr

Llawlyfr a Chod Ymddygiad i Wirfoddolwyr.

Diogelu data

Eich hawl i wybod pa wybodaeth a ddelir amdanoch chi a pham.

Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Gwirfoddoli gydag Ar Ymyl Gofal

Mae tîm Ar Ymyl Gofal Cyngor Sir Ddinbych yn awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr gyda’r gobaith o wella iechyd meddwl a lles unigolion sy’n byw yn yr ardal.

Polisi gwirfoddolwyr

Ein polisi Gwirfoddoli.

Templedi

Templedi Gwirfoddoli.