Gwirfoddoli

Cyfleodd i wirfoddoli a sut i wneud cais.

Gwirfoddolwyr gwasanaethau ymateb i Covid-19

Mae gennym y cyfleoedd gwirfoddoli canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Services and information

Cyfleoedd gwirfoddoli mewn ymateb i Covid-19

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda darparu gwasanaethau cymorth mewn ymateb i Covid-19.

Beth ydi gwirfoddoli?

Gwybodaeth am wirfoddoli.

Ymateb i Covid019: Gwneud cais arlein

Gwneud cais ar-lein i fod yn wirfoddolwr ymateb i Covid-19.

Polisi gwirfoddolwyr

Ein polisi Gwirfoddoli.

Llawlyfr a Chod Ymddygiad i Wirfoddolwyr

Llawlyfr a Chod Ymddygiad i Wirfoddolwyr.

Diogelu data

Eich hawl i wybod pa wybodaeth a ddelir amdanoch chi a pham.

Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Templedi

Templedi Gwirfoddoli.