Canolfannau Asesu

Mae canolfan asesu yn broses lle caiff ymgeiswyr eu hasesu i benderfynu pa mor addas ydynt ar gyfer math penodol o waith, yn enwedig rheoli yng Nghyngor Sir Ddinbych.

Mae canolfannau asesu yn caniatáu cynnal sawl prawf ar gyfer ymgeiswyr ac fe allai gynnwys profi gallu, ymarferion grŵp, ysgrifennu adroddiadau a phrofion seicometreg.

Polisi Asesu Seicometrig (PDF, 1.13MB)