Recriwtio a dethol

Gwybodaeth am recriwtio a dethol.

Services and information

Camau recriwtio a dethol

Canllawiau, prosesau a ffurflenni ar gyfer rheolwyr wrth recriwtio.

Llwybrau Gyrfa

Cynllun datblygu yw Llwybr Gyrfa sy'n galluogi gweithwyr i wneud cynnydd yn eu gyrfaoedd.

Contractau tymor penodol

Gwybodaeth am gontractau cyfnod penodol.

Hawl i weithio yn y DU

Gwybodaeth am yr Hawl i weithio yn y DU.

Cyfnodau prawf ar gyfer rheolwyr recriwtio

Bydd gweithwyr ar gyfnod prawf yn cael eu hasesu gan eu rheolwr wedi iddynt fod yn gwasanaethu am 3 mis a 5 mis.

Darparu geirdaon cyflogaeth

Gwybodaeth am ddarparu geirdaon cyflogaeth.

Recriwtio diogelach: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)

Gwybodaeth am recriwtio diogelach a'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Adleoli i Sir Ddinbych

Gwybodaeth am adleoli i Sir Ddinbych.

Secondiad

Gwybodaeth am secondiad.

Gweithdrefnau gadael a diwedd contract

Cyfnodau rhybudd, ffurflenni gadael a holiadur ymadael.

Gweithwyr asiantaeth

Caiff gweithiwr asiantaeth ei ddiffinio fel ‘unigolyn sy’n cael ei gyflenwi gan asiantaeth i weithio dros dro ar gyfer cyflogwr ac o dan eu goruchwyliaeth a chyfarwyddyd’.

Canolfannau asesu

Mae canolfan asesu yn broses lle caiff ymgeiswyr eu hasesu i benderfynu pa mor addas ydynt ar gyfer math penodol o waith, yn enwedig rheoli yng Nghyngor Sir Ddinbych.