Y swydd, telerau ac amodau

Mae gan y Llawlyfr Gweithwyr fanylion am delerau ac amodau cyflogaeth ar gyfer gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych ac yn ddiwygiad o’r ‘Llyfr Gwyrdd’ a chytundebau lleol.

Llawlyfr Gweithwyr (PDF, 622KB)

Ar gyfer gweithwyr cefnogi ysgolion, efallai bydd trefniadau penodol a pholisïau yn eu lle, gofynnwch i’ch pennaeth os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chynnwys y Llawlyfr.