Recriwtio ar gyfer swyddi gweithredol 

Rydyn ni’n un o’r cynghorau sy’n perfformio orau yng Nghymru a’n nod ydi dod yn nes at y gymuned drwy wrando ar bobl leol a darparu gwasanaeth cwsmeriaid sy’n werth am arian.

Mae’n rhai i’n swyddogion uwch a’n swyddogion gweithredol rannu ein huchelgais a bod â’r ymrwymiad a’r galluoedd arweinyddiaeth i yrru newid a gwelliannau.

Ryden ni ar hyn o bryd yn recriwtio y canlynol:

Prif Weithredwr

Cyflog: £132,254 - £136,312.