Recriwtio ar gyfer swyddi gweithredol

Rydyn ni’n un o’r cynghorau sy’n perfformio orau yng Nghymru a’n nod ydi dod yn nes at y gymuned drwy wrando ar bobl leol a darparu gwasanaeth cwsmeriaid sy’n werth am arian. 

Mae’n rhai i’n swyddogion uwch a’n swyddogion gweithredol rannu ein huchelgais a bod â’r ymrwymiad a’r galluoedd arweinyddiaeth i yrru newid a gwelliannau.

Ryden ni ar hyn o bryd yn recriwtio y canlynol:

Pennaeth Cydweithredu Rhanbarthol - Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru

Pecyn cyflog: £77,839 - £80,166