Cymunedau am Waith a Mwy

Beth yw Cymunedau am Waith a Mwy?

Gall Cymunedau am Waith a Mwy roi cefnogaeth i chi er mwyn helpu i feithrin eich hyder, ennill rhywfaint o brofiad gwaith, dysgu sgiliau newydd, ailysgrifennu eich CV a’ch helpu i gael gwaith. Bydd Cymunedau am Waith a Mwy yn eich helpu chi fel unigolyn ac yn cwrdd â chi yn eich cymuned leol.

Beth yw manteision Cymunedau am Waith a Mwy?

Bydd Cymunedau am Waith a Mwy yn darparu cefnogaeth a mentora dwys i chi, gan eich helpu i sicrhau cyflogaeth gynaliadwy.

Sut mae'n gweithio?

Bydd gennych eich mentor eich hun a fydd yn cyfarfod â chi mewn man cyfleus yn eich ardal chi. Bydd yn edrych i weld pa help sydd ei angen arnoch pan fydd yn cyfarfod â chi, a bydd yn cytuno ar y camau nesaf gyda chi. Nid oes unrhyw rwymedigaeth i ymuno â Chymunedau am Waith a Mwy, chi sydd i benderfynu a yw Cymunedau am Waith a Mwy ar eich cyfer chi yn dilyn eich cyfarfod â’ch mentor. Os byddwch yn penderfynu ymuno â Chymunedau am Waith a Mwy, bydd eich mentor yn trefnu cyfarfod neu’n cysylltu â chi yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch i ddechrau gweithio.

Mae gen i ddiddordeb mewn Cymunedau am Waith a Mwy. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod:

Cysylltu â ni: Sir Ddinbych yn Gweithio