Sir Ddinbych yn Gweithio

Gwybodaeth am weithio Sir Ddinbych.

Services and information

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Gwybodaeth am Sir Ddinbych yn Gweithio

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn wasanaeth cyflogadwyedd sydd gyda'r nod o gefnogi preswylwyr Sir Ddinbych, 16 oed a hŷn, sydd mewn tlodi neu mewn risg o dlodi.

Cyfleoedd (gwefannau allanol)

Gweld swyddi, lleoliadau a hyfforddiant gan Sir Ddinbych yn Gweithio a'n sefydliadau partner.

Barod

Mae Barod yn cydgysylltu gwasanaethau ar gyfer pobl 16 i 35 oed i fynd i'r afael â rhwystrau i gyflogaeth a chodi dyheadau.

Dechrau Gweithio

Mae ein Cynllun Dechrau Gweithio wedi ymrwymo i gynnig cyfleoedd lleoliadau gwaith o ansawdd uchel.

Cymunedau am Waith a Mwy

Gwasanaethau cymunedol yn gweithio i gynyddu cyflogadwyedd unigolion nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.

Cymorth a mentora

Dysgwch am y gefnogaeth a'r mentora y mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn ei ddarparu.

Gwybodaeth i weithwyr

Sut mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn cefnogi gweithwyr.

Sir Ddinbych yn Gweithio: Cefnogaeth Arbenigol

Dysgwch am y gefnogaeth a'r mentora y mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn ei ddarparu.

Strategaeth Sir Ddinbych yn Gweithio

Gweld Strategaeth Sir Ddinbych yn Gweithio.


Cysylltu â ni

  • Cysylltu â ni ar-lein - Cysylltwch â ni ar-lein a gofynnwch am alwad yn ôl os hoffech i ni eich ffonio chi.
  • Ymweld â ni - Ymwelwch â ni wyneb yn wyneb yn unrhyw un o’n sesiynau galw heibio
  • Ffoniwch ni - 01745 331438 / 07342 070635.

Working Denbighshire logo


Dilynwch ni

Logo Cymunedau am Waith a Mwy

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro