Sir Ddinbych yn Gweithio

Gwybodaeth am weithio Sir Ddinbych.

Services and information

Gwybodaeth am Sir Ddinbych yn Gweithio

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn wasanaeth cyflogadwyedd sydd gyda'r nod o gefnogi preswylwyr Sir Ddinbych, 16 oed a hŷn, sydd mewn tlodi neu mewn risg o dlodi.

Sir Ddinbych yn Gweithio yn Cyflawni (gwefan allanol)

Edrychwch ar flog Sir Ddinbych yn Gweithio, "Sir Ddinbych yn Gweithio yn Cyflawni" am y cyfleoedd diweddaraf, straeon cyfranogwyr a mwy.

Cyfleoedd (gwefannau allanol)

Gweld swyddi, lleoliadau a hyfforddiant gan Sir Ddinbych yn Gweithio a'n sefydliadau partner.

Canolbwynt Cyflogaeth Ieuenctid

Os ydych chi rhwng 16 a 24 oed ac angen rhywfaint o help i ddod o hyd i waith, neu os hoffech chi gael rhywfaint o gyngor i'ch helpu tua'r cyfeiriad cywir, gall ein Canolbwynt Cymorth Cyflogaeth Ieuenctid newydd helpu.

Barod

Mae Barod yn cydgysylltu gwasanaethau ar gyfer pobl 16 i 35 oed i fynd i'r afael â rhwystrau i gyflogaeth a chodi dyheadau.

Dechrau Gweithio

Mae ein Cynllun Dechrau Gweithio wedi ymrwymo i gynnig cyfleoedd lleoliadau gwaith o ansawdd uchel.

Cymunedau am Waith a Chymunedau am Waith a Mwy

Gwasanaethau cymunedol yn gweithio i gynyddu cyflogadwyedd unigolion nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.

Cymorth a mentora

Dysgwch am y gefnogaeth a'r mentora y mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn ei ddarparu.

Gwybodaeth i weithwyr

Sut mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn cefnogi gweithwyr.

Sir Ddinbych yn Gweithio: Cefnogaeth Arbenigol

Dysgwch am y gefnogaeth a'r mentora y mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn ei ddarparu.

Strategaeth Sir Ddinbych yn Gweithio

Gweld Strategaeth Sir Ddinbych yn Gweithio.


Cysylltu â ni


Dilynwch ni

Logo: Sir Ddinbych yn Gweithio