Sir Ddinbych yn gweithio

Gwybodaeth am weithio Sir Ddinbych.

Services and information

Project Ready

Bydd Project Ready yn cydgysylltu gwasanaethau ar gyfer pobl rhwng 16 a 35 mlwydd oed, er mwyn delio â’r amryfal rwystrau at waith, i godi dyheadau, i gynyddu cymhelliant ac ymgysylltu gyda’r farchnad lafur neu raglenni cyflogadwyedd prif ffrwd yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Cymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith

Gwybodaeth i chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod i gael gwaith, neu wneud cynnydd yn eu gwaith.

Strategaeth Sir Ddinbych yn Gweithio

Gweld y strategaeth Sir Ddinbych yn Gweithio.

Swyddi gwag

Chwiliwch ac ymgeisiwch ar- lein am swyddi sydd ar gael ar y funud.

Cymorth a mentora

Darganfyddwch am y cymorth a mentora mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn eu darparu.

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn cyflawni – gweithio ein ffordd allan o dlodi (gwefan allanol)

Darllenwch straeon cyfranogwyr yn ogystal â'r newyddion diweddaraf a diweddariadau ar ein cynnydd.