Tai cyngor

Rydyn ni’n berchen ar ac yn rheoli amrywiaeth o eiddo ar draws Sir Ddinbych.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Tai Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Gwybodaeth a chymorth i denantiaid Tai Sir Ddinbych.

Ymgeisio am dai cymdeithasol

Sut i wneud cais am dai cymdeithasol.

Atgyweiriadau tai cymdeithasol

Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol.

Sut i dalu'r rhent

Gwybodaeth am sut i dalu eich rhent.

Rhenti a thaliadau

Gwybodaeth am renti a thaliadau.