Crynodeb o dreth y cyngor ar gyfer eiddo Band D yn Sir Ddinbych

Mae’r dudalen hon yn darparu atodlen o dreth y cyngor ar gyfer eiddo Band D yn Sir Ddinbych. Rydym yn defnyddio eiddo band D gan mai dyma'r band eiddo cyffredinol ar draws y sir.

Mae ffioedd treth y cyngor yn cyfrannu tuag at:

  • Gyngor Sir Ddinbych
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
  • Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Praesept

Y praesept yw cyfran y cyngor dinas, tref a chymuned o dreth y cyngor. Mae’r galw praesept yn mynd i’r awdurdod bilio, sy’n casglu treth ar gyfer y cyngor dinas, tref a chymuned. Mae’r praesept yn cael ei drosi i swm fesul band treth y cyngor sy’n cael ei ychwanegu at y bil treth y cyngor.

Telir y swm net (y praesept) i’r cynghorau dinas, tref a chymuned mewn dau randaliad fesul chwe mis.

Bandiau eiddo

Darganfyddwch fwy am fandiau eiddo gan gynnwys sut i weld band eiddo.

2024/2025

Y newidiadau ar gyfer eiddo band D yn Sir Ddinbych ar gyfer 2024/2025 yw:

  • Cyngor Sir Ddinbych (CSDd): £1,678.75
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: £349.65
Crynodeb o dreth y cyngor ar gyfer Sir Ddinbych 2024/2025 yn band D
Dinas, tref neu chymunedTâl cyngor tref, dinas neu gymunedCyfanswm (gan gynnwys taliadau ar gyfer CSDd a Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru)
Aberwheeler £27.93 £2,056.33
Betws Gwerfil Goch £25.00 £2,053.40
Bodelwyddan £58.30 £2,086.70
Bodfari £74.68 £2,103.08
Bryneglwys £35.34 £2,063.74
Cefn Meiriadog £33.99 £2,062.39
Clocaenog £49.61 £2,078.01
Corwen £121.12 £2,149.52
Cyffylliog £51.96 £2,080.36
Cynwyd £32.41 £2,060.81
Dinbych £66.00 £2,094.40
Derwen £30.00 £2,058.40
Dyserth £42.65 £2,071.05
Efenechtyd £25.34 £2,053.74
Gwyddelwern £16.00 £2,044.40
Henllan £42.00 £2,070.40
Llanarmon yn Ial £38.00 £2,066.40
Llanbedr Dyffryn Clwyd £39.30 £2,067.70
Llandegla £31.00 £2,059.40
Llandrillo £29.89 £2,058.29
Llandyrnog £23.48 £2,051.88
Llanelidan £33.98 £2,062.38
Llanfair Dyffryn Clwyd £46.01 £2,074.41
Llanferres £44.61 £2,073.01
Llangollen £86.98 £2,115.38
Llangynhafal £14.50 £2,042.90
Llanrhaeadr £33.00 £2,061.40
Llantysilio £46.94 £2,075.34
Llanynys £23.81 £2,052.21
Nantglyn £39.81 £2,068.21
Prestatyn £67.25 £2,095.65
Rhuddlan £116.70 £2,145.10
Y Rhyl £57.85 £2,086.25
Rhuthun £68.87 £2,097.27
Llanelwy £94.77 £2,123.17
Trefnant £8.94 £2,037.34
Tremeirchion £29.10 £2,057.50

Blwyddynoedd flaenorol

2023/2024

Y newidiadau ar gyfer eiddo band D yn Sir Ddinbych ar gyfer 2023/2024 yw:

  • Cyngor Sir Ddinbych (CSDd): £1,535.35
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: £333.09
Crynodeb o dreth y cyngor ar gyfer Sir Ddinbych 2023/2024 yn band D
Dinas, tref neu chymuned Tâl cyngor tref, dinas neu gymuned Cyfanswm (gan gynnwys taliadau ar gyfer CSDd a Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru)
Aberwheeler £25.14 £1,893.58
Betws Gwerfil Goch £19.95 £1,888.39
Bodelwyddan £52.82 £1,921.26
Bodfari £40.48 £1,908.92
Bryneglwys £35.00 £1,903.44
Cefn Meiriadog £35.00 £1903.44
Clocaenog £50.97 £1,919.41
Corwen £117.13 £1,985.57
Cyffylliog £51.99 £1,920.43
Cynwyd £17.13 £1,885.57
Dinbych £66.00 £1,934.44
Derwen £30.00 £1,898.44
Dyserth £41.92 £1,910.36
Efenechtyd £26.12 £1,894.56
Gwyddelwern £16.00 £1,884.44
Henllan £42.00 £1,910.44 
Llanarmon yn Ial £37.84 £1,906.28
Llanbedr Dyffryn Clwyd £40.08 £1,908.52
Llandegla £31.50 £1,899.94
Llandrillo £24.83 £1,893.27
Llandyrnog £22.45 £1,890.89
Llanelidan £35.79 £1,904.23
Llanfair Dyffryn Clwyd £46.66 £1,915.10
Llanferres £46.95 £1,915.39
Llangollen £83.16 £1,951.60
Llangynhafal £14.37 £1,882.81
Llanrhaeadr £33.00 £1,901.44
Llantysilio £46.01 £1,914.45
Llanynys £24.59 £1,893.03
Nantglyn £38.82 £1,907.26
Prestatyn £63.74 £1,932.18
Rhuddlan £106.48 £1,974.92
Y Rhyl £57.85 £1,926.29
Rhuthun £65.65 £1,934.09
Llanelwy £90.26 £1,958.7
Trefnant £6.94 £1,875.38
Tremeirchion £27.33 £1,895.77
2022/2023

Y newidiadau ar gyfer eiddo band D yn Sir Ddinbych ar gyfer 2022/2023 yw:

  • Cyngor Sir Ddinbych (CSDd): £1,479.16
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: £316.80
Crynodeb o dreth y cyngor ar gyfer Sir Ddinbych 2022/2023 yn band D
Dinas, tref neu chymuned Swm y praesept Tâl cyngor tref, dinas neu gymuned Cyfanswm (gan gynnwys taliadau ar gyfer CSDd a Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru)
Aberwheeler £3,750 £21.07 £1,817.03
Betws Gwerfil Goch £3,112 £19.95 £1,815.91
Bodelwyddan  £40,000 £47.62 £1,843.58
Bodfari  £7,400 £35.07 £1,831.03
Bryneglwys £6,255 £35.95 £1,831.91
Cefn Meiriadog £6,720 £32.00 £1,827.96
Clocaenog £6,320 £50.16 £1,846.12
Corwen £100,463 £99.96 £1,895.92
Cyffylliog £12,270 £51.99 £1,847.95
Cynwyd £4,986 £17.62 £1,813.58
Dinbych £230,208 £66.00 £1,861.96
Derwen £6,000 £25.10 £1,821.06
Dyserth £48,500 £41.24 £1,837.20
Efenechtyd £7,626 £26.48 £1,822.44
Gwyddelwern £4,050 £18.00 £1,813.96
Henllan £16,128 £42.00 £1,837.96
Llanarmon yn Ial £22,440 £37.71 £1,833.67
Llanbedr Dyffryn Clwyd £20,160 £40.00 £1,835.96
Llandegla £9,984 £32.00 £1,827.96
Llandrillo £6,613 £20.35 £1,816.31
Llandyrnog £11,222 £21.92 £1,817.88
Llanelidan £6,048 £36.22 £1,832.18
Llanfair Dyffryn Clwyd £30,000 £48.62 £1,844.58
Llanferres £18,500 £45.01 £1,840.97
Llangollen £149,900 £80.29 £1,876.25
Llangynhafal £6,500 £19.01 £1,814.97
Llanrhaeadr £15,840 £30.00 £1,825.96
Llantysilio £10,929 £43.20 £1,839.16
Llanynys £8,856 £24.00 £1,819.96
Nantglyn £6,138 £36.98 £1,832.94
Prestatyn £494,622 £63.74 £1,859.70
Rhuddlan £169,280 £98.88 £1,894.84
Y Rhyl £552,383 £57.66 £1,853.62
Rhuthun £160,132 £63.52 £1,859.48
Llanelwy £109,736 £72.10 £1,868.06
Trefnant £5,255 £7.66 £1,803.62
Tremeirchion £18,000 £26.71 £1,822.67