Treth y Cyngor: Incwm a gwariant

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi lenwi’r ffurflen hon

    Dim ond os oes gennych ôl-ddyledion treth y cyngor y mae gwys llys wedi'i chyhoeddi ar ei chyfer y bydd angen i chi lenwi'r ffurflen hon.

    Dylech gynnwys cymaint o fanylion â phosibl am incwm a gwariant eich cartref er mwyn i ni allu ystyried eich cynnig talu.