Treth y Cyngor: Incwm a gwariant

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi lenwi’r ffurflen hon

    Dim ond os oes gennych ôl-ddyledion treth y cyngor y mae gwys llys wedi'i chyhoeddi ar ei chyfer y bydd angen i chi lenwi'r ffurflen hon.

    Dylech gynnwys cymaint o fanylion â phosibl am incwm a gwariant eich cartref er mwyn i ni allu ystyried eich cynnig talu.