Trosglwyddo trwydded eiddo

I drosglwyddodd trwydded eiddo o’r daliwr presennol i’ch dwylo chi, mae’n rhaid i chi wneud cais ffurfiol i ddiwygio’r drwydded.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Gallwch drosglwyddo trwydded eiddo drwy wneud cais ar-lein.

Gwneud cais ar-lein i drosglwyddo trwydded (gwefan allanol) 

Faint mae’n costio?

Mae trosglwyddo trwydded eiddo yn costio £23.

Sut y gallaf dalu?

Gellir talu â cherdyn dros y ffôn i wasanaethau cwsmeriaid (01824 706000). Mae taliad gyda siec neu arian parod ar gael yn un o Siopau Un Alwad Sir Ddinbych yn unig. Cysylltwch â ni i gael y cyfeirnod priodol cyn ceisio talu. Gall methu â darparu’r cyfeirnod priodol achosi oedi gyda’ch cais

Peiriannau gamblo

Sylwer - os oes peiriannau gamblo yn yr eiddo, mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni fod gennych chi rai pan rydych chi’n gwneud cais i drosglwyddo trwydded eiddo. Mwy o wybodaeth am beiriannau gamblo.

Mwy wybodaeth

Rydym yn argymell eich bod yn darllen drwy ein Polisi Datganiad Trwyddedu.

Polisi Datganiad Trwyddedu (PDF, 796KB)