Trwydded eiddo gamblo

Gellir cael cyfleusterau gamblo mewn eiddo trwyddedig , gan gynnwys: 

  • eiddo bingo 
  • eiddo betio (gan gynnwys traciau) 
  • canolfannau hapchwarae oedolion 
  • canolfannau adloniant teuluol

Nid ydym ni’n derbyn ceisiadau trwyddedau eiddo gamblo ar gyfer casinos.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen drwy ein Datganiad Polisi Hapchwarae

Datganiad Polisi Hapchwarae (PDF, 726KB)

Sut ydw i’n gwneud cais am y drwydded?

I wneud cais am drwydded eiddo gamblo, efallai y bydd arnoch chi angen trwydded gweithredwr a thrwydded bersonol gan y Comisiwn Gamblo.

Darganfyddwch fwy am y trwyddedau y gallai fod eu hangen arnoch ar wefan y Comisiwn Hapchwarae (gwefan allanol)

Cwblhewch Cais am drwydded safle dan Ddeddf Hapchwarae, a’i dychwelyd atom ynghyd â chynllun o’r eiddo a siec am y ffi gywir.

Cais am drwydded safle dan Ddeddf Hapchwarae (PDF, 215KB)

Anfonwch eich cais i: Yr Adain Drwydded, Cyngor Sir Ddinbych, Tŷ Russell , Ffordd Churton , Y Rhyl LL18 3DP.

Bydd gofyn i chi hefyd: 

  • anfon hysbysiad o gais at yr holl Awdurdodau Cyfrifol o fewn 7 diwrnod o wneud eich cais. 
  • cyhoeddi hysbysiad o gais rhagnodedig mewn papur newydd lleol o fewn 10 niwrnod gwaith o wneud eich cais. 
  • cyhoeddi’r un hysbysiad o gais rhagnodedig ar ffenestr yr eiddo, lle gall y cyhoedd ei ddarllen o’r tu allan. Mae’n rhaid i’r hysbysiad aros yno am 28 diwrnod, yn dechrau o’r diwrnod y gwnaethpwyd y cais.

Awdurdodau Cyfrifol Deddf Gamblo 2005 (PDF, 111KB)

Faint mae’n costio?

Mae ffioedd ymgeisio a ffioedd cynnal a chadw blynyddol yn dibynnu ar y drwydded. Edrychwch ar y rhestr i weld y ffi debygol y bydd yn rhaid i chi dalu.

Ffioedd hawlenni gamblo (PDF, 74KB)

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Gyngor Sir Ddinbych.

Sut y gallaf dalu?

Gallwch dalu gyda cherdyn dros y ffôn neu wyneb yn wyneb (drwy drefnu ymlaen llaw) yn swyddfeydd Caledfryn. Dim ond yn un o Siopau Un Alwad Sir Ddinbych y gallwch chi dalu drwy siec neu arian parod. Cysylltwch â ni i gael y cyfeirnod priodol cyn ceisio talu.  Gallai methu â darparu’r cyfeirnod priodol olygu oedi gyda’ch cais.