Safonau Masnach

Os ydych chi’n rhedeg busnes yn Sir Ddinbych gallwn ddarparu cyngor ac arweiniad i chi i sicrhau eich bod yn masnachu o fewn y fframweithiau rheoleiddio.

Services and information

Lles ac iechyd anifeiliaid

Cyngor ar les anifeiliaid ar y ffordd, mewn marchnadoedd ac mewn eiddo busnes eraill.

Cyngor Safonau Masnachu i fusnesau

Sut y gall busnesau gael cyngor ar safonau masnach.

Gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol)

Bydd gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol, diduedd, am ddim ar faterion defnyddwyr.

Nwyddau Ffug

Gwybodaeth am werthiant nwyddau ffug.

Gwerthu mewn man gweithio neu ar stepen drws

Cyngor ar beth i’w wneud wrth werthu i gwsmeriaid yn eu cartrefi neu eu man gweithio.

Tybaco Anghyfreithlon

Dargnafod mwy amdan y dosbarthiad o dybaco anghyfreithlon.

Trwyddedau hawlenni

Darganfod pa drwyddedau rydych eu hangen ar gyfer eich busnes.

Nwyddau â chyfyngiad oed

Mwy o wybodaeth am werthu nwyddau â chyfyngiad oed.

Iechyd a diogelwch i fusnesau

Cyngor i fusnesau ar faterion iechyd a diogelwch.

Business Companion (Gwefan allanol)

Canllawiau cyfreithiol diduedd am ddim i fusnesau.

Safonau Masnach Cymru (gwefan allanol)

Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru.