Ceisiadau cau ffordd

Os oes arnoch chi eisiau cau ffordd dros dro, mae’n rhaid i chi gyflwyno cais i’r Cyngor.

Yn ogystal â chau ffyrdd ar gyfer gwaith ffordd, rydym ni’n gallu cau ffyrdd dros dro ar gyfer digwyddiadau fel gorymdeithiau cyhoeddus, marchnadoedd stryd neu weithred o ffydd ac ar gyfer adegau eraill lle mae’r stryd yn debygol o fod yn orlawn o bobl.

Sut ydw i'n ymgeisio?

I wneud cais ar gyfer cau ffordd dros dro mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen gais cau ffordd a’i hanfon i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Rydym ni’n gwneud ein gorau i gadw ffyrdd ar agor ar bob adeg ac rydym ni’n edrych ar bob cais yn unigol. Nid yw cyflwyno cais yn golygu y byddem yn cau’r ffordd ar gyfer eich digwyddiad.

Faint mae'n costio?

Cost gorchymyn tymor byr ydi £650, mae gorchymyn brys yn £800, ac mae pob gorchymyn arall yn £1,850, i gyd yn cynnwys hysbysebu dwyieithog.

Nid oes TAW ar y taliadau hyn. Codir tâl o £1,000 y dydd am gau ffyrdd heb awdurdod.

Nid ydym ni’n codi tâl am gau ffordd ar gyfer digwyddiadau wedi eu cynnal gan elusennau cofrestredig nac ar gyfer carnifalau na pharedau.

Cofiwch amgáu siec yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch cais.