Trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd

Rydym ni’n gyfrifol am drwyddedau holl ffyrdd, priffyrdd a llwybrau cyhoeddus Sir Ddinbych. Gallwn ddwyn achos yn erbyn unrhyw un sy’n gosod rhywbeth neu’n cynnal rhywbeth ar briffordd heb drwydded. Felly cofiwch wirio a oes angen trwydded arnoch.

Services and information

Hawlen sgip

Mae arnoch angen hawlen i roi sgip ar briffordd.

Trwydded sgaffaldiau

Mae’n rhaid i chi gael trwydded cyn gallwch chi godi sgaffaldiau ar y briffordd.

Ceisiadau cau ffordd

Os oes arnoch chi eisiau cau ffordd dros dro am unrhyw reswm, mae’n rhaid i chi anfon cais i’r cyngor.

Marciau H

Gallwch wneud cais am farc gwyn siâp 'H' ar ochr y ffordd i dynnu sylw at dramwyfa neu fynediad.