Trwydded sgaffaldiau

Mae’n rhaid i chi gael trwydded cyn codi sgaffaldiau.

Os ydych chi eisiau codi sgaffaldiau ar ffordd, palmant, llwybr cerdded, ymyl gwair neu ar stryd gefn mae’n rhaid i chi gael trwydded gan y Cyngor.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Dim ond ceisiadau gan gwmnïau sgaffaldiau gydag yswiriant atebolrwydd cyhoedd gwerth £45 miliwn y byddwn yn eu derbyn. Nid oes modd i unigolion wneud cais am drwydded sgaffaldiau.

Os ydych chi eisiau codi sgaffaldiau ar ffordd, palmant, llwybr cerdded, ymyl gwair neu stryd gefn mae’n rhaid i chi gysylltu â chwmni sgaffaldiau. Bydd y cwmni wedyn yn gwneud cais am drwydded ar eich rhan ac yn cysylltu â ni i drefnu trwydded ar gyfer pob ffordd sy’n cael ei heffeithio.

Fe ddylai’r cwmni sgaffaldiau gwblhau'r ffurflen gais hon a’i hanfon i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Ffurflen gais am trwydded sgaffaldiau (PDF, 173KB)

Faint mae’n costio?

Mae trwydded sgaffaldiau yn costio £45 ac yn para un mis. Os bydd y sgaffaldiau yno am fwy na mis, bydd yn rhaid gwneud cais am drwydded newydd cyn y daw’r un cyntaf i ben.

Cofiwch amgáu siec yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch cais.