Lleoedd mewn dosbarth derbyn

Gall plant fynychu dosbarth derbyn, naill ai mewn ysgol fabanod neu ysgol gynradd, y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.

Gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar-lein

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn yw 18 Tachwedd 2022, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 17 Ebrill 2023.

Canllawiau gwybodaeth ysgolion