Lleoedd mewn dosbarth derbyn

Gall plant fynychu dosbarth derbyn, naill ai mewn ysgol fabanod neu ysgol gynradd, y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.

Gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar-lein

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2017 a 31 Awst 2018.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn yw 19 Tachwedd 2021, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 19 Ebrill 2022.

Canllawiau gwybodaeth ysgolion